Category Archives: Add-Ons

Addon Xenforo Zend Redis Cache 1.3.3

Addon Xenforo Zend Redis Cache là một tiện ích giúp các website sử dụng mã nguồn mở này tạo ra một bộ nhớ đệm để cải thiện tốc độ tải trang của website giúp người dùng trải nghiệm tốt hơn trên mọi phương tiện [symple_button url=”https://www.fshare.vn/file/EKCSQYDNU3MK” color=”green2″ button_target=”_blank” btnrel=”nofollow”]Download Zend Redis Cache 1.3.3[/symple_button] Việc “Addon” packages […]