Category Archives: Released

Download XenForo 1.5.12 Full Phiên Bản Mới Nhất

Hôm nay, chúng tôi rất vui để phát hành XenForo 1.5.12. Phiên bản này sửa một số lỗi và các vấn đề đã được tìm thấy từ việc phát hành trước đó. Vì đây là một bản phát hành bảo trì, phần lớn tập trung là sự gia tăng ổn định [symple_button url=”https://www.fshare.vn/file/ENTVNDNSUKZ2″ color=”green2″ button_target=”_blank” […]

Download XenForo 1.5.11 Released Phiên Bản Mới Nhất

Hôm nay, chúng tôi rất vui để phát hành XenForo 1.5.11. Phiên bản này sửa một số lỗi và các vấn đề đã được tìm thấy từ phiên bản 1.5.10. Vì đây là một bản cập nhật, phần lớn tập trung sửa lỗi để gia tăng ổn định. [symple_button url=”https://www.fshare.vn/file/NV6XXJL5ON1U” color=”green2″ button_target=”_blank” btnrel=”nofollow”]Download Xenforo 1.5.11[/symple_button] Đáng […]