MS Excel – Bài 5: Các công thức và hàm Excel

Công thức trong Excel là 1 chương trình đang chạy những phép tính toán trên bảng dữ liệu. Những công thức này vận hành các phép toán rất chính xác như phép cộng, nhân, hay so với những giá trị trong worksheet.

Những thành phần của một công thức Excel

Công thức luôn được bắt đầu sở hữu một dấu bằng (=), phía sau nó có thể là số, toán tử và các hàm Excel.

Ví dụ một số công thức đơn giản trong Excel:

  • =2*5+8 (Công thức này là 2 nhân 5 sau ấy cộng thêm 8)
  • = A2*A3-A5 (Giá trị ô A2 nhân sở hữu giá trị ô A3 rồi trừ đi giá trị trong ô A5)
  • = SUM(B1:B10) (Dùng hàm tính tổng SUM để tính tổng giá trị những ô từ B1 tới B10)
  • =TODAY() (Sử dụng hàm TODAY để trả về giá trị ngày thời điểm này)
  • =UPPER(“hello”) (Hàm UPPER tiêu dùng để chuyển đổi văn bản chữ thường thành chữ hoa, kết quả ở đây sẽ chuyển “hello” thành “HELLO”)
  • =IF(A1>0) (Hàm điều kiện IF để kiểm tra xem ô A1 có chứa giá trị nào to hơn 0 hay ko)

Những phần cơ bản của một công thức Excel:

Công thức Excel cồn sở hữu thể bao gồm 1 trong số hoặc tất cả những thành phần sau đây: hàm, tham chiếu, toán tử và hằng số.

Cộng tham khảo ví dụ dưới đây:

  1. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị của số pi: 3,142…
  2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2
  3. Hằng số: Giá trị hoặc văn bản được nhập trực tiếp vào công thức, ở trong ví dụ này là 2
  4. Toán tử: Toán tử * (dấu sao) để nhân các số và ^ (mũ) để nâng một số lên bậc lũy thừa nào đó, ở đây là 2

Nhập công thức Excel

– Đặt con trỏ vào ô cần nhập công thức và hiển thị kết quả.

– Gõ dấu “=

– Nhập biểu thức mà bạn muốn tính, ví dụ: A5+E5. Với công thức này thì nó sẽ cùng giá trị của ô A5 với E5.

– Sau khi nhập công thức, ấn phím Enter. Kết quả của phép tính sẽ được hiển thị trong ô vừa nhập

– Ví như công thức bị lỗi, tuyên bố lỗi sẽ hiển thị bắt đầu bằng 1 dấu #

Nhập miền tham chiếu bằng con trỏ

– Đặt con trỏ vào ô yêu cầu hiển thị kết quả công thức

– Nhập công thức để tính trên 1 cột hay miền giá trị. Ví dụ gõ công thức =E2+E5, có nghĩa là giá trị của ô E2 cùng giá trị của ô E5.

– Sử dụng những phím mũi tên, di chuyển con trỏ ô từ ô tham chiếu lần đầu tiên (trong ví như này là E2). Công thức sẽ kiểm tra và giá trị hiện hành sẽ được đưa vào công thức

– Gõ phép +

– Dùng các phím mũi tên, chuyển động con trỏ ô tới ô tham chiếu đồ vật hai, (trong trường hợp này là E5). Nếu bạn tính toán trong một vùng dữ liệu thì giữ phím Shift đồng thời vận động phím mũi tên đến tất cả các ô bắt buộc tính.

– Sau khi đã sắm hết các ô cho công thức, nhấn phím Enter để sở hữu kết quả

Những hàm Excel cơ bản

Hàm là những lệnh đặc trưng được sử dụng trong công thức để đang chạy thủ tục tính toán.

Tham khảo: Đây là những hàm cơ bản nhất trong Excel mà bạn phải nắm rõ

Nhập các hàm vào bảng tính

– Lựa chọn ô để hiển thị kết quả công thức

– Chèn dấu (=) vào trước công thức. Thanh công cụ của công thức hiển thị

– Gõ tên 1 hàm (ví dụ hàm SUM), sau đó là dấu mở ngoặc đơn “(“ , (vì nhiều đối số lệ thuộc vào hàm), và kết thúc là “)”. Ví dụ ta gõ SUM(E2:E5)

– Nhấn phím Enter. (Nếu không mang lỗi trong công thức, kết quả của hàm sẽ được hiển thị. Ví như bạn kích vào ô ấy, hàm sẽ hiển thị trong thanh công thức)

Dùng hàm AutoSum

– Các hàm mang thể được truy xuất thông qua biểu tượng AutoSum trên thanh công cụ Standard. 1 số hàm sẽ được hiển thị khi kích vào mũi tê xổ suống không tính biểu tượng AutoSum.

– Ví dụ, ô hiện hành đặt ở dưới danh sách của giá trị, AutoSum sẽ hiển thị một hàm tổng có danh sách các đối số liên tiếp trên nó.

– Hàm Sum: Tính tổng danh sách các đối số

– Hàm Average: Hàm tính giá trị trung bình của danh sách những đối số

– Hàm Count: Đếm các giá trị trong danh sách các đối số

– Hàm Max: Trả về giá trị to lớn nhất trong danh sách các đối số

– Hàm Min: Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số

Ví dụ: Dùng hàm Average (tính trung bình)

Nhập vào những giá trị như ở bên dưới từ B1 đến B5, lựa chọn ô B6 để nhập công thức

– Kích vào mũi tên xuống bên cạnh biểu tương AutoSum trên thanh công cụ Standard và sắm hàm Average từ menu ấy.

– Ví như vùng được tậu đúng, nhấn phím Enter. Ví như vùng mua không đúng, lựa mua (kích hoặc kéo) vùng bạn muốn bằng chuột và ấn phím Enter

– Kết quả được hiển thị ở ô B6. Bạn sở hữu thể dùng biện pháp như trên để áp dụng cho những hàm khác như Sum, Max,….

Các công thức và hàm trong Excel là một tính năng nổi bật trong Microsoft Excel. Nó thực sự quan trọng và bạn với thể khiến chủ được nó.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *