Tài liệu tâm lí học tội phạm (11 ebooks)

Nếu bạn là một người đam mê về điều tra các vụ án, tài liệu này sẽ giúp bạn biết nhiều hơn về tâm lí tội phạm và nhiều cách thức để chúng ta nắm bắt được chúng và trở thành conan trong truyền thuyết.

Sự phát triển ít ỏi của giải phẫu não và sinh lý học ngăn cản việc phổ biến rộng rãi đề xuất này, và do đó trong nhiều thế kỷ nó vẫn còn tiềm ẩn trong ý thức của các lớp học được học. Sự tiến bộ của khoa học tổng quát, sự ra đời khoa học cran Blumenbach, sự quan tâm mà Gall có thể khơi dậy bởi chủ nghĩa duy tâm triết học và tiên phong trong nghiên cứu giải phẫu học của bộ não – thậm chí chưa đủ giá trị – đã đưa ra một cái mới thúc đẩy.

Tuy nhiên rất nhiều Gall đã nhầm lẫn chi tiết, sự thúc đẩy ông đưa ra đã rất mạnh mẽ, và những phản bác chống lại ông các luận án không kém hiệu quả so với các luận án. Kể từ đó nghiên cứu về xương sọ và não đã tạo ra những bước tiến vĩ đại, và các học giả của tất cả các nước đã giúp đỡ nó trên, hoặc bằng các cuộc điều tra tâm lý trực tiếp hoặc gián tiếp. tôi chỉ cần tham khảo Leuret, Gratiolet, và Broca, ở Pháp; Huschke, Virchow, và Bischoff, ở Đức; Owen, Huxley và trường học của ông, ở Anh, và Lombroso ở Ý.

Bất chấp mâu thuẫn chi tiết và trong những trường hợp đặc biệt, đề xuất của Erasistrates đã được liên tục tăng lên hỗ trợ thông qua việc tăng cường kiến ​​thức về bộ não và hùng của nó, và mọi sự chinh phục mới của khoa học đã được, và sẽ tiếp tục được, bỏ vào đó cân bằng của quy mô.

Để không dài dòng mời bạn tải tài liệu này tại link: https://www.fshare.vn/file/NO5EAZV5R41I

Hãy tự mình khám phá ra những điều siêu thú vị với tâm lý học tội phạm nhé.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *